02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Скално-облицовъчен тип суровини

На територията на България все още има възможност за проучването и въвеждането в експлоатация на поне 10-15 нови актуални типа скалнооблицовъчни суровини (варовици, мрамори, гнайси, пясъчници, риолити, гранити и т.н.) с доста ефективни декоративни физико-механични и изолационни качества, предпочитане от съвременните архитекти, дизайнери и строители за вътрешни и външни облицовки на сгради с различна функционалност.

Най-известната българска скалнооблицовъчна суровина, наложила се както на българския, така и на международните пазари и е т.нар. Врачански тип варовик – варовикови блокове с кремаво-бежова цветова гама за производство на скалнооблицовъчни „фаши” и различни по размери декоративни плочи и декоративни орнаменти.

Нашето дружество в този геологопроучвателен сектор се е специализирало в търсенето и проучването именно на находища на Врачански тип варовик. Дружеството е инвестирало и натрупало богат опит в проучване на няколко такива скалнооблицовъчен тип находища на варовикови блокове: „Ирма”, „Кремена”, „Ъглен”, „Изабел”.

Като се има предвид проведените от нашите специалисти регионални и локални търсещo-прогнозни изследвания в района на Северозападна България все още има възможност за локализиране на нови площи за проучване на Врачански тип скалнооблицовъчни блокове.