02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Зеолити

Дружеството ни в продължение вече на 5 години работи по няколко проекта за проучване и доказване на запаси от зеолитов тип суровини.

Клиноптилолитов тип зеолити като изходна суровина в редица области на фармацевтиката, селското стопанство и екологията.

Клиноптилолитовия тип зеолити се характеризират се със способността си да отдават и отново да поглъщат т.нар. зеолитова вода, в зависимост от температурата и влажността на околната среда. Друго важно тяхно свойство е подчертаната им способност за йонен обмен, като са в състояние селективно да отделят и отново да приемат молекулите и йоните на различни вещества, в зависимост от тяхната големина. Каналите в структурата на различните зеолитови минерали са с различни форми и размери и могат да пропускат едни и да задържат други градивни частици. Това основно свойство превръща зеолитите в природни молекулни сита.

Заради двете им основни свойства, които ги отличават от всички останали минерали – селективното пропускане на молекули с различна големина и лесното осъществяване на йонен обмен имат широка употреба в.

  • промишлеността адсорбционните свойства на зеолитите се използват за почистване на емисии от парникови газове. Особено ефективно е използването им за намаляване на емисиите на серен диоксид и амоняк в химическата промишленост, като усвояването на серен диоксид е не по-малко от 15%. Зеолити се ползват и за пречистване на отпадъчни газове с концентрация на живак до 10 mg/m3 Отпадъчни води, съдържащи амини, се прочистват със зеолити до 90%.
  • ядрената индустрия – зеолитите привличат и задържат някои йони, а други преминават свободно през тях, което позволява на много продукти на деленето да бъдат ефективно отстранени от ядрените отпадъци. По този начин токсичните вещества трайно се прочистват. Алуминиево-силикатната конструкция на зеолитите е изключително издръжлива и устойчива на радиация.
  • медицината- някои от зеолитите, се прилагат и за лечение, като се използва свойството им на фино сито, което задържа в себе си вещества с определена големина на молекулите, а пропуска други. По този начин организмът може да се прочисти от някои отровни вещества. Това им въздействие се дължи на подчертаната им способност за катийонен обмен с калция, магнезия, натрия и калия. Имат силна наклонност за абсорбция на амоняка и някои органични съединения, както и на радиоактивни елементи като, а също и на някои тежки метали.
  • бита – Зеолитите намират широко приложение като йонообменни средства за пречистване на питейната вода, отнемайки от нея част от вредните примеси. Натриеви зеолити, поставени във варовита вода с високо съдържание на калций, могат да заменят натрия в структурата си с калция от водата и така да я омекотят. Използват се като филтри и в пречиствателните станции, тъй като практически адсорбират почти всички тежки метали, както и някои радиоактивни вещества като стронция и цезия. Зеолитите влизат в състава на пастите за зъби, перилните и почистващипрепарати, като заместват омекотителите и фосфатите. Ползват се и като обезмирисители, тъй като неутрализират различни ароматни субстанции. Добавят се в различни видове сокове, зехтини, захарни разтвори, вина и други за да ги пречистят от примеси. Използват се и в производството на шоколадови изделия и маргарини.
  • селското стопанство Клиноптилолитът, се ползват в земеделието за регулиране състава на почвите, като осигуряват бавното отделяне на калий, обогатяват ги с Mn, Mg, Fe, As, Co и намаляват отмиването на азота.При овощните градини се използват за понижаването на съдържанието на нитрати в плодовете и повишаване на добивите. Ползват се и като водни модератори, които абсорбират вода до 55% от теглото си, след което бавно я отделят под корените на растенията. Така растенията се напояват равномерно. Зеолитите се използват като добавка към храната на домашните животни

Зеолити като трасова суровина, годни като активна минерална добавка за производство на цимент.

Проучваната изходна суровина е представена от серия от пластове, изградени от зеолитизирани кисели вулкански туфи с витрокластична структура. Вулканското стъкло, главният скалообразуващ компонент, е променено в различна степен до клиноптилолит.