02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Други индустриални суровини

Варовици и мергели

В близкото минало (през 70 и 80-те години) в България са проучени значителен брой находища на варовици и мергели за производство на цимент. Редица от тях и до сега не са въведени в екстплоатация. Някои от най-атрактивните находища и перспективни площи заслужават да бъдат допроучени и в съответствие със съвременните изисквания на българското законодателство въведени в режим на експлоатация.

Вермикулит

В района на Ихтиманска Средна гора са установени едни от най-интересните находища на вермикулит в Европа. Съществуват достатъчно информативни прогнозни белези за търсене и проучване на нови находища на вермикулитова суровина, както в Ихтиманска Средна гора, така и в други райони на България

Гипс

В редица крайдунавски райони на България има проучени находища на гипс, които по една или друга причина не са въведени в режим на експлоатация. Съществува възможност за осъвременяване на необходимата специализирана геоложка информация и съответно допроучване на най-атрактивните запаси от тях, с оглед придобиване на концесия за тяхното разработване.

В различни райони на България съществуват възможности за проучване и доказване на запаси от каолинов, перлитов и флуоритов тип суровина.