„БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД , гр. София, кв. Павлово, ул. „Народен певец“ № 10, на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с…