02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Глауконит

В продължение на повече от 10 години дружеството ни анализира всички възможности за проучване на глауконитова суровина на територията на България. През 2005 година успяхме да придобием права за проучване на глауконитов тип суровина в един от най-актуалните за тази цел райони в България и след реализиране на пълния комплекс от геологопроучвателни работи успяхме да проучим ново голямо находище на глауконит – находище „ГЛОРИЯ”.