02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Проекти

Експерти на Дружеството работят в няколко основни направления с оглед проучването и доказването на нови запаси от актуални суровини, съобразно интересите на нашите клиенти.