02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

За нас

„БН – КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ“ ООД е водещо българско търговско дружество, специализирано за извършване на търсене и проучване на полезни изкопаеми, в съответствие с изискванията на българското законодателство. С дейността си Дружеството има за цел преди всичко локализирането на нови перспективни участъци от територията на България, придобиването на изключителни права за тяхното проучване, реализиране на комплекс от проучвателни дейности и регистриране на търговско откритие върху оценяваните типове суровини, гарантиращо възможността за получаване по право на концесия за добив.

Фирмата разполага с висококвалифицирани професионалисти с богат изследователски и практически опит в областта на геологията, геофизиката, инженерната геология, екологията, проучването и прогнозирането на метални и неметални суровини, проектантска дейност в областта на добива и първичната преработка на тези суровини.

Управител на Дружеството е Никола Вардев – доктор на геоложките науки.